Duikclub Blue Dolphin Diving Team hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring verwijzen wij naar ons huishoudelijk reglement waarin beschreven staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Duikclub Blue Dolphin Diving Team houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR).

© Blue Dolphin Diving Team vzw 2020
Alle rechten voorbehouden
KB 0885.152.813

privacy policy

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Managed by Quantum EVortex